RUNWAY: Kiko Kostadinov FW17

Stark tailored pieces littered Kiko Kostadinov's FW17 collection.HM KKFW17 A HM KKFW17 B HM KKFW17 C HM KKFW17 D

HM KKFW17 E HM KKFW17 F HM KKFW17 G HM KKFW17 H

HM KKFW17 I HM KKFW17 J HM KKFW17 K HM KKFW17 L
(photos via)